jianqiang xu
jianqiang xu

victoria, Australia

33 followers 14 sold

Featured artist

Ask jianqiang a Question

Medium

watercolor and paper

(CreativeWork) seaside2 by jianqiang xu. watercolour. Shop online at Bluethumb.(CreativeWork) royal botanic gardens river2 by jianqiang xu. watercolour. Shop online at Bluethumb.(CreativeWork) venice4 by jianqiang xu. watercolour. Shop online at Bluethumb.(CreativeWork) san remo beach by jianqiang xu. watercolour. Shop online at Bluethumb.

See Portfolio >
from 3,186 reviews