Shell

Oil Paint
66cm (W) x 66cm (H) x 2cm (D)
By Svetlana Soldatova

NSW, Australia

240 views | 2 favourites
$230

// MORE ART BY SVETLANA SOLDATOVA